آموزش تخصصی ماژول انتقال اجزا شیمیایی

از ماژول انتقال اجزاء شیمیایی در نرم افزار کامسول می‌توان برای به دست آوردن غلظت اجزاء و شبیه‌سازی واکنش‌های شیمیایی استفاده نمود.

در حال حاضر امکان ارائه کلاس به صورت خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی برای فیزیک‌های زیر از ماژول انتقال اجزاء شیمیایی وجود دارد و شما می‌توانید یک یا چند زمینه (فیزیک) را برای موضوع کلاس خود انتخاب کنید.

  • انتقال اجزاء رقیق Transport of Diluted species

  • انتقال اجزاء غلیظ Transport of concentrated species

  • انتقال اجزاء رقیق درون محیط‌های متخلخل Transport of Diluted species in porous media

  • جریان رطوبت Moisture flow

  • جریان واکنشی Reacting flow

  • جریان واکنشی درون محیط متخلخل Reacting flow in porous media

  • انتقال اجزاء رقیق درون شکاف‌ها Transport of Diluted species in fractures

  • انتقال اجزاء رقیق درون لوله‌ها Transport of Diluted species in pipes