در این شیوه آموزش، مراحل زیر به ترتیب انجام می‌شود:

  1. ارسال موضوع یا زمینه کاری توسط شما

  2. بررسی امکان آموزش و تهیه فهرست مباحث مورد نیاز شما در قالب فرم آموزش شخصی‌سازی‌شده

  3. طراحی دوره آموزشی و اعلام تعداد جلسات مورد نیاز جهت ثبت نام نهایی

  4. ثبت نام نهایی توسط شما و هماهنگی زمان برگزاری جلسات آموزشی

 

شما می‌توانید هر تعداد از مباحث اعلام‌شده را برای آموزش انتخاب کنید. دوره آموزشی شخصی‌سازی‌شده به نحوی طراحی می‌شود که شامل بیشترین نکات آموزشی مرتبط با موضوع مورد نظر شما و متناسب با سطح معلومات و رشته تحصیلی شما باشد.

امکان آموزش یک مبحث کلی و بدون اعلام موضوع خاص نیز وجود دارد.

جلسات آموزشی به صورت آنلاین و تعاملی و با امکان رفع اشکال برگزار می‌شوند و فاصله جلسات متناسب با پیشرفت شما و زمان جلسات با هماهنگی با شما تعیین می‌شود و فیلم جلسات در اختیار شما قرار می‌گیرد.

در آموزش شخصی‌سازی‌شده به صورت هدفمند زمان و هزینه آموزش شما به حداقل می‌رسد.

هزینه متوسط یک جلسه آموزشی در شیوه آموزش شخصی‌سازی‌شده 250 هزارتومان است که این مقدار بسته به مباحث مورد نیاز و تعداد جلسات آموزشی شما ممکن است تا ده درصد کمتر یا بیشتر باشد. برای دوره‌های بیشتر از سه جلسه تخفیف همراهی اعمال می‌شود.


برای ثبت نام اولیه و رزرو دوره آموزشی ابتدا لازم است نسبت به خرید خدمت و پرداخت هزینه اقدام کنید. بعد از پرداخت، فرم ثبت نام از طریق ایمیل برای شما ارسال می‌شود و شما از طریق آن می‌توانید نسبت به ثبت موضوع خود و ارسال فایل در صورت نیاز اقدام کنید. در صورتی که نتوانیم به شما خدمات ارائه دهیم 80 درصد مبلغ پیش پرداخت به شما بازگردانده می‌شود.

نکته مهم: لطفا قبل از پرداخت، مباحث قابل ارائه در این دوره آموزشی را در اینجا به طور کامل مطالعه کنید.