ایجاد شبکه محاسباتی متفاوت برای ناحیه‌های مختلف در کامسول

در مسائل مختلف به ویژه مسائل دارای هندسه پیچیده، معمولا امکان ایجاد شبکه محاسباتی یکنواخت از نظر نوع و سایز در همه ناحیه محاسباتی وجود ندارد یا اگر امکان‌پذیر باشد به دلیل یکسان بودن بخش‌های مختلف ناحیه محاسباتی از نظر اهمیت و دقت محاسباتی، ایجاد شبکه یکنواخت منطقی نیست و لازم است شبکه محاسباتی متفاوت برای ناحیه‌های مختلف ایجاد شود. به این منظور ابتدا باید تقسیم‌بندی مناسب در هندسه مسئله ایجاد شود.

در فایل ویدیویی حاضر ایجاد شبکه محاسباتی دوگانه (Hybrid) به همراه نکات در هندسه به منظور ایجاد شبکه محاسباتی مناسب آموزش داده می‌شود.

نکاتی که در این ویدیو می‌آموزید:

نکات مربوط تولید شبکه محاسباتی

  • آشنایی با نحوه ایجاد شبکه‌های باسازمان و بی‌‌سازمان

  • رفع خطای ایجاد شبکه با سازمان در ناحیه محصور بین دو دایره

  • تبدیل شبکه دوبُعدی به سه‌بُعدی

نکات مربوط به تولید هندسه

  • نحوه تقسیم کردن مرزها

  • دَوران و تکثیر بخشی از هندسه

  • تقسیم بندی هندسه به منظور ایجاد شبکه محاسباتی