آموزش تخصصی ماژول جریان سیال

در نرم‌افزار کامسول برای شبیه‌سازی انتقال حرارت، فیزیک‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر امکان ارائه کلاس به صورت خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی برای فیزیک‌های زیر وجود دارد و شما می‌توانید یک یا چند زمینه (فیزیک) را برای موضوع کلاس خود انتخاب کنید.

  • انتقال حرارت در جامدات Heat transfer in Solids

  • انتقال حرارت در سیالات Heat transfer in Fluids

  • انتقال حرارت در جامدات و سیالات Heat transfer in Solids and Fluids

  • انتقال حرارت مزدوج Conjugate heat transfer

  • انتقال حرارت و رطوبت Heat and Moisture transport

  • انتقال حرارت در محیط‌های متخلخل Heat transfer in Porous media

  • انتقال حرارت بیولوژیکی (در بافت زنده) Bioheat transfer

  • انتقال حرارت در لوله‌ها Heat transfer in pipes

برای شرکت در این کلاس‌های زیر مجموعه ماژول انتقال حرارت لازم است که حداقل با مفاهیم پایه درس انتقال حرارت آشنا باشید. نکات مربوط مکانیزم های انتقال حرارت (رسانایی، جابجایی و تششعی) و معادلات حاکم و همچنین نکات محاسباتی توسط مدرس دوره برای شما تشریح می‌شود. در صورت تمایل شما امکان برگزاری یک جلسه پیش‌نیاز در مورد تئوری انتقال حرارت نیز وجود دارد. برای این منظور است که درخواست خود را از طریق تماس با ما یا از طریق ایمیل برای گروه جُستار مطرح کنید تا شرایط و زمان ارائه کلاس بعد از هماهنگی با مدرس و شما تعیین شود.