آموزش تخصصی ماژول جریان سیال

در نرم‌افزار کامسول برای شبیه‌سازی جریان سیال، فیزیک‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر  امکان ارائه کلاس به صورت خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی برای فیزیک‌های زیر وجود دارد و شما می‌توانید یک یا چند زمینه (فیزیک) را برای موضوع کلاس خود انتخاب کنید.

  • جریان سیال تک فازی Single-phase flow

  • جریان سیال چند فازی Multi-phase flow

  • جریان فیلم نازک سیال Thin-Film flow

  • جریان سیال درون محیط متخلخل و جریان زیر سطحی Porous media and subsurface flow

  • جریان غیرهمدما Nonisothermal flow

  • دنبال کردن ذرات Particle tracing

  • تعامل سیال-سازه Fluid-Structure interaction

برای شرکت در این کلاس‌های زیر مجموعه ماژول جریان سیال لازم است که حداقل با مفاهیم پایه درس مکانیک سیالات آشنا باشید. نکات مربوط به فیزیک جریان سیال، معادلات حاکم و همچنین نکات دینامیک سیالات محاسباتی توسط مدرس دوره برای شما تشریح می‌شود. در صورت تمایل شما امکان برگزاری یک جلسه پیش‌نیاز در مورد علم مکانیک سیالات نیز وجود دارد. برای این منظور است که درخواست خود را از طریق تماس با ما یا از طریق ایمیل برای گروه جُستار مطرح کنید تا شرایط و زمان ارائه کلاس بعد از هماهنگی با مدرس و شما تعیین شود.