آموزش مبانی اولیه شبیه‌سازی با نرم‌افزار کامسول

کلیه اصول و مبانی عمومی مورد نیاز برای کار با نرم افزار کامسول در قالب یک مجموعه فشرده به مخاطبین آموزش داده می‌شود. این مباحث مقدماتی، تمامی بخش‌های عمومی نرم افزار کامسول را پوشش می‌دهد به طوری کاربران بعد از اتمام جلسات آموزشی فقط نیاز دارند که روی فیزیک مورد نظر خود تمرکز کنند و آن قسمت‌ها را به طور خاص یاد بگیرند و دیگران نگران کار با بقیه قسمت‌ها نباشند. در این مجموعه کلاس‌ها محورهای اصلی زیر پوشش داده می‌شود:

  • آشنایی اولیه با محیط نرم افزار کامسول

  • آشنایی مقدماتی با نحوه تولید هندسه در نرم افزار کامسول

  • آشنایی مقدماتی با چند فیزیک عمومی در نرم افزار کامسول

  • آشنایی مقدماتی با تولید شبکه محاسباتی در نرم افزار کامسول

  • آشنایی با نحوه اجرا گرفتن و مقدماتی بر پس پردازش نتایج در نرم افزار کامسول

شرکت در این مجموعه کلاس‌ها بیشتر به افراد نا آشنا، مبتدی و با سطح متوسط آشنایی با نرم‌افزار کامسول توصیه می‌شود. محتوای دوره طوری طراحی شده است که برای همه این افراد قابل درک بوده و سطح مخاطبین به مرور با شرکت در کلاس‌ها بالاتر می‌رود. پس از اتمام این مجموعه کلاس‌ها، شما می‌توانید در کلاس‌های سطح بالاتر مانند مبانی تولید هندسه، تولید شبکه محاسباتی و همچنین آشنایی با فیزیک‌های تخصصی شرکت کنید و بر موارد تخصصی‌تر به راحتی تسلط پیدا کنید.