آموزش مبانی تولید و فراخوانی هندسه در نرم افزار کامسول

در این مجموعه کلاس‌های آموزشی، تمامی ابزارهای تعریف شده در نرم افزار کامسول در قسمت تولید هندسه به مخاطبین آموزش داده می‌شود. علاوه بر این، نحوه ورود یک هندسه تولید شده در نرم افزارهای دیگر به نرم افزار کامسول نیز تشریح می‌شود.

  • آشنایی اولیه محیط تولید هندسه‌های یک، دو و سه بُعدی

  • معرفی و نحوه کاربرد ابزارهای تولید هندسه‌های دو بُعدی

  • معرفی و نحوه کاربرد ابزارهای تولید هندسه‌های سه بُعدی

  • معرفی و نحوه کاربرد ابزارهای تولید هندسه‌های یک بُعدی با تقارن محوری

  • معرفی و نحوه کاربرد ابزارهای تولید هندسه‌های دو بُعدی با تقارن محوری

  • آشنایی با نحوه کار با ابزارهای پیشرفته اصلاح هندسه و ابزارهای مجازی

  • تبادل هندسه بین نرم افزار کامسول و نرم افزارهای خانواده CAD مانند AutoCAD، Solidworks و CATIA

با توجه به اینکه در این کلاس‌ها صرفا روی قسمت هندسه تمرکز می‌شود بنابراین لازم است که کاربر یک آشنایی اولیه با محیط نرم افزار کامسول داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند. در صورتی که با نرم افزار کامسول آشنایی کافی ندارید می‌توانید در مجموعه کلاس‌های مبانی اولیه نرم افزار کامسول گروه جُستار شرکت کنید و در کوتاهترین زمان یک تسلط نسبی روی همه بخش‌های اساسی این نرم‌افزار پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید.