دوره‌های آموزشی گروه جُستار چه ویژگی‌هایی دارند؟

ما دوره‌های آموزشی نرم‌افزار کامسول را به شیوه‌ای متفاوت طراحی کرده‌ و در برگزاری دوره‌های آموزشی نکاتی را در نظر می‌گیریم که لازمه یک آموزش صحیح و ماندگار هستند. بعضی از این موارد را در ادامه مشاهده می‌کنید.

آموزش مساله محور

آموزش در قالب حل مساله تا رسیدن به پاسخ روشی است که در آن همزمان با آموزش هر مبحث، موارد آموزش داده شده به کار گرفته می‌شود. این شیوه به کارگیری و عملی کردن آموزش به یادگیری درست و مناسب منتج می‌شود. در این روش شما در قالب یک مساله، تمام مراحل شبیه‌سازی انجام شده را گام به گام مشاهده می‌کنید. چون فرآیند تا رسیدن به نتیجه انجام می‌شود، هیچ جزئیاتی از قلم نمی‌افتد و نیز همه مطالب ارائه شده برای شما قابل اطمینان است. همچنین با مشاهده فرآیند حل مساله، اولویت زمانی بخش‌های مختلف را نسبت به یکدیگر درک می‌کنید و همه موارد لازم را بدون اطلاعات اضافه و غیرمفیدی که تنها موجب اتلاف وقت می‌شوند دریافت می‌کنید.

ایجاد درک فیزیکی مسائل و ارائه نکاتی از تئوری مسائل

حتی در صورت تسلط به نرم‌افزار، همچنان درک فیزیکی مساله، فرآیند ریاضی و معادلات حل شده است که کار شبیه‌سازی را در مسیر درست قرار می‌دهد. بسیاری از افرادی که به فرآیند شبیه‌سازی وارد می‌شوند، سعی می‌کنند با داشتن اطلاعات سطحی درباره مساله خود با به کار گرفتن ابزارهای نرم‌افزار آن مساله را شبیه‌سازی و حل کنند. با وجود آن که یک نرم‌افزار شبیه‌سازی اساسا برای آسان‌ کردن روند حل مسائل و استفاده از رابط گرافیکی برای حل معادلات در دامنه حل ایجاد شده است، اما درک ناکافی از مساله و تئوری آن و غیراصولی عمل کردن عاملی برای مشکلات ایجاد شده برای کاربران در فرآیند شبیه‌سازی است که گاهی موجب توقف در انجام پروژه و رنج و فرسایش روحی آن‌ها می‌شود. در دوره‌های گروه جستار تئوری مسائل و نکات مربوط به آن‌ها در حد لازم برای فهم مسائل ارائه می‌شود که باعث می‌شود شما با دید بهتر و درک بیشتر و سرعت عمل بالاتر مسائل خود را حل کنید.

بازخورد داشتن از مدرس در قالب تصحیح پروژه و تکلیف

در آموزش با فیلم‌های آموزشی، کلاس درس یا هر شکل دیگر، تنها زمانی می‌توان از درستی انتقال مطالب و یادگیری صحیح اطمینان حاصل کرد که بازخوردی از مدرس بر مطالب یادگرفته شده وجود داشته باشد. در اثر محدودیت‌های ابزار و امکانات آموزشی و محدود بودن ارتباط مدرس و دانشجو ممکن است اشتباهات بسیاری در یادگیری اتفاق بیفتد. در بسیاری از موارد به‌ویژه دوره‌های حضوری اطمینان از یادگیری از طریق برگزاری امتحان حاصل می‌شود. در دوره‌های آموزشی غیرحضوری نرم‌افزار کامسول گروه جُستار انجام پروژه و تکالیف مرتبط با آموزش که توسط مدرس تصحیح می‌گردد و بازخورد متناسب به شما داده می‌شود، راهی مطمئن برای اطمینان از یادگیری برای شما است. علاوه بر این در این روش روند حل مساله یک بار توسط شما انجام شده و مطالب یادگرفته شده تثبیت می‌شوند.

تقسیم‌بندی‌ در قالب بخش، درس و زیربخش‌های جزئی و کوچک

یک دوره سازمان یافته، موجب یادگیری منظم و هدفمند شما می‌شود. ما با مشخص کردن اهداف و توضیحات هر بخش و ارائه مسیر پیشنهادی آموزش، شما را در این فرآیند هدایت می‌کنیم. با شکسته شدن دوره‌ها به مباحث کوچک دسته‌بندی مناسبی برای مطالب ایجاد شده و به شما اجازه می‌دهد اگر بخشی از فرآیند را قبلا می‌دانید از آن گذر کنید و نیز در مراجعه بعدی در هر زمان سریعا مبحث مورد نظر خود را بدون اتلاف وقت در تنظیم زمان ویدیو پیدا کنید.

سپرده شده تعیین زمان آموزش به شما

ما برای شما حق آزادی و انتخاب قائل هستیم که خودتان زمان آموزش را برای خودتان تعیین کنید. در فرآیند آموزش به وسیله دوره‌های غیرحضوری آموزش نرم‌افزار کامسول گروه جُستار در هر زمان که برای شما مناسب است به آموزش بپردازید و هنگامی که مبحثی را یاد گرفتید با اطمینان و آسودگی به بخش بعد بروید؛ هر زمان که نیاز داشتید به مطالب و ویدیوها دسترسی داشته باشید، پروژه ها و تکالیف را برای تصحیح بفرستید و در نهایت گواهی پایان دوره دریافت کنید.

ما با برگزاری دوره‌های آنلاین رفع اشکال برای دوره‌های آفلاین به شما کمک می‌کنیم نظم و برنامه‌ریزی پیدا کنید، اما درصورتی که نیاز داشته باشید با ثبت درخواست شما، برای شما برنامه زمانی برای بخش‌های مختلف دوره ارائه می‌دهیم تا در زمان مناسب و مشخص دوره را به پایان برسانید.