دوره غیرحضوری نرم افزار کامسول

بخش اول: شبیه‌سازی عددی جریان داخلی سیال

ثبت نام کنید

این دوره ویژه نرم افزار کامسول به طور خاص برای رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی عمران برگزار می‌شود. در این دوره تمرکز اصلی روی ماژول‌های مربوط به شبیه‌سازی جریان داخلی سیال برای کاربردهای مهندسی است. علاوه بر پاسخ‌گویی به سوالات و ارایه راهکار برای رفع مشکلات مربوط به فرآیند شبیه‌سازی، متناسب با نظر مخاطبین یک مجموعه فایل‌های آموزشی کوتاه تهیه می‌شود و چند روز بعد از پایان دوره از طریق وب سایت در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های پایه این دوره به قرار زیر است:

 • معرفی نرم افزار کامسول

 • مراحل انجام شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت در نرم افزار کامسول

 • معرفی ماژول‌های مختلف برای شبیه‌سازی جریان سیال

 • معرفی ماژول‌های مختلف برای شبیه‌سازی انتقال حرارت

 • شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت به صورت همزمان برای مسائل پیچیده

 • امکان جایگزینی چند ماژول با یک ماژول برای موارد خاص

 • ترفندهای عددی و نحوه کوپل کردن معادلات حاکم

ویژگی‌های پایه این دوره به قرار زیر است:

 • معرفی نرم افزار کامسول

 • مراحل انجام شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت در نرم افزار کامسول

 • معرفی ماژول‌های مختلف برای شبیه‌سازی جریان سیال

 • معرفی ماژول‌های مختلف برای شبیه‌سازی انتقال حرارت

 • شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت به صورت همزمان برای مسایل پیچیده

 • امکان جایگزینی چند ماژول با یک ماژول برای موارد خاص

 • ترفندهای عددی و نحوه کوپل کردن معادلات حاکم

ثبت نام کنید