دوره‌های آموزشی گروه جُستار چه ویژگی‌هایی دارند؟

ما دوره‌های آموزشی نرم‌افزار کامسول را به شیوه‌ای متفاوت طراحی کرده‌ و در برگزاری دوره‌های آموزشی نکاتی را در نظر می‌گیریم که لازمه یک آموزش صحیح و ماندگار هستند. با این موارد بیشتر آشنا شوید.

آموزش مساله محور

آموزش در قالب حل مسئله تا رسیدن به پاسخ روشی است که در آن همزمان با آموزش هر مبحث، موارد آموزش داده شده به کار گرفته می‌شود. این شیوه به کارگیری و عملی کردن آموزش به یادگیری درست و مناسب منتج می‌شود. در این روش شما در قالب یک مسئله طراحی شده و هدفمند، تمام مراحل شبیه‌سازی انجام شده را گام به گام مشاهده و اجرا می‌کنید. چون فرآیند تا رسیدن به نتیجه انجام می‌شود، مطمئن می‌شوید که هیچ جزئیاتی از قلم نمی‌افتد و نیز همه مطالب ارائه شده برای شما قابل اطمینان است. همچنین با مشاهده فرآیند حل مسئله، اولویت زمانی بخش‌های مختلف نسبت به یکدیگر را به خوبی درک می‌کنید و همه موارد لازم را بدون اطلاعات اضافه و غیرمفیدی که موجب اتلاف وقت و گاهی سردرگمی شما می‌شوند آموزش می‌بینید.

ایجاد درک فیزیکی مسائل و ارائه نکاتی از تئوری مسائل

حتی در صورت تسلط نسبی به یک نرم‌افزار، همچنان داشتن درک فیزیکی درست از مسئله و آشنایی با فرآیند ریاضی و نحوه حل معادلات است که کار شبیه‌سازی شما را در مسیر درست قرار می‌دهد. بسیاری از افرادی که به فرآیند شبیه‌سازی وارد می‌شوند، سعی می‌کنند با داشتن اطلاعات سطحی درباره مسائل و تنها با به کار گرفتن ابزارهای نرم‌افزار آن مسئله را شبیه‌سازی و حل کنند. با وجود آن که یک نرم‌افزار شبیه‌سازی اساسا برای آسان‌ کردن روند حل مسائل و استفاده از رابط گرافیکی برای حل معادلات در دامنه حل ایجاد شده است، اما درک ناکافی از مسئله و تئوری آن و غیراصولی عمل کردن عاملی برای ایجاد مشکلات برای کاربران در فرآیند شبیه‌سازی است. شدت این مشکلات گاهی می‌تواند موجب توقف فرد در انجام پروژه و رنج و فرسایش روحی او شود. در دوره‌های گروه جُستار بیان تئوری و فیزیک حاکم بر هر مسئله و نکات مربوط به آن‌ها در حد لازم برای فهم مسائل به عنوان یک اصل در آموزش نرم‌افزار تلقی می‌شود. این باعث می‌شود که شما با دید بهتر و درک بیشتر و سرعت عمل بالاتر مسائل مورد نظر خود را حل کنید.

بازخورد داشتن از مدرس در قالب تصحیح پروژه و تکلیف

در آموزش با فیلم‌های آموزشی، کلاس درس یا هر شکل دیگر، تنها زمانی می‌توان از درستی انتقال مطالب و یادگیری صحیح اطمینان حاصل کرد که بازخوردی مناسب از مدرس بر مطالب یادگرفته شده وجود داشته باشد. در اثر محدودیت‌های ابزار و امکانات آموزشی و محدود بودن ارتباط مدرس و دانشجو ممکن است که اشتباهات بسیاری در یادگیری و اجرا اتفاق بیفتد. در بسیاری از موارد به‌ویژه دوره‌های حضوری اطمینان از یادگیری از طریق برگزاری امتحان حاصل می‌شود. در دوره‌های آموزشی غیرحضوری نرم‌افزار کامسول گروه جُستار انجام پروژه و تکالیف مرتبط با آموزش که توسط مدرس تصحیح می‌گردد و بازخورد متناسب به شما داده می‌شود، راهی مطمئن برای حصول اطمینان از یادگیری برای شما است. علاوه بر این، در این روش روند حل هر مسئله یک بار توسط شما انجام شده و مطالب یادگرفته شده در ذهن شما تثبیت می‌شوند.

تقسیم‌بندی‌ در قالب بخش، درس و زیربخش‌های جزئی و کوچک

یک دوره سازمان یافته، موجب یادگیری منظم و هدفمند شما می‌شود. ما با مشخص کردن اهداف و توضیحات هر بخش و ارائه مسیر پیشنهادی آموزش، شما را در این فرآیند هدایت می‌کنیم. با تقسیم دوره‌ها به مباحث کوچک دسته‌بندی مناسبی برای بیان مطالب ایجاد شده و به شما اجازه می‌دهد اگر بخشی از فرآیند را قبلا می‌دانید از آن گذر کنید و نیز در مراجعه بعدی در هر زمان سریعا مبحث مورد نظر خود را بدون اتلاف وقت در تنظیم زمان ویدیو پیدا کنید.

سپرده شدن تعیین زمان آموزش به شما

ما برای شما حق آزادی و انتخاب قائل هستیم که خودتان زمان آموزش را برای خودتان تعیین کنید. در فرآیند آموزش به وسیله دوره‌های غیرحضوری آموزش نرم‌افزار کامسول گروه جُستار در هر زمان که برای شما مناسب است به آموزش بپردازید و هنگامی که مبحثی را یاد گرفتید با اطمینان و آسودگی به بخش بعد بروید؛ هر زمان که نیاز داشتید به مطالب و ویدیوها دسترسی داشته باشید، پروژه ها و تکالیف را برای تصحیح بفرستید و در نهایت گواهی پایان دوره دریافت کنید.

ما با برگزاری دوره‌های آنلاین رفع اشکال برای دوره‌های آفلاین به شما کمک می‌کنیم که نظم بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشید. با این وجود با ثبت درخواست شما، ما برای شما یک برنامه زمانی مناسب برای مطالعه و انجام بخش‌های مختلف دوره ارائه می‌دهیم تا بتوانید در زمان مناسب و مشخص دوره را با بالاترین میزان یادگیری به پایان برسانید.