ریال50

کارگاه آنلاین آموزش نرم افزار کامسول

See more...

Free

دوره نرم‌افزار کامسول

در این دوره آموزشی، مباحث مقدماتی و کلیدی مورد نیاز برای شبیه سازی مسایل انتقال حرارت رسانایی در نرم افزار کامسول بیان می‌شود. معرفی انواع شرایط مرزی، اختصاص خواص مواد به صورت تابعی از دما و مکان، نحوه کوپل کردن ماژول‌های مختلف و معرفی ماژول‌های معادل برای مسایل انتقال حرارت رسانایی از جمله مواردی است که در این دوره آموزش داده می‌شود.

در دوره شرکت کنید

Free

دوره نرم‌افزار کامسول (انتقال حرارت رسانایی)

در این دوره آموزشی، مباحث مقدماتی و کلیدی مورد نیاز برای شبیه سازی مسایل انتقال حرارت رسانایی در نرم افزار کامسول بیان می‌شود. معرفی انواع شرایط مرزی، اختصاص خواص مواد به صورت تابعی از دما و مکان، نحوه کوپل کردن ماژول‌های مختلف و معرفی ماژول‌های معادل برای مسایل انتقال حرارت رسانایی از جمله مواردی است که در این دوره آموزش داده می‌شود.

در دوره شرکت کنید

ریال100

دوره مقدماتی آموزش گیتار

See more...

ریال390

دوره نرم افزار کامسول (ماژول جریان سیال)

See more...


دکتر مهدی مشرف دهکردی
دکتر مهدی مشرف دهکردی
دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی و عضو هیات علمی دانشگاه
ایشان سابقه بیش از 15 سال فعالیت حرفه‌ای در زمینه شبیه‌سازی عددی و دینامیک سیالات محاسباتی در پروژه‌های صنعتی و دانشگاهی دارند