برای ثبت نام نهایی و دریافت لینک جلسه رفع اشکال آنلاین لازم است که مدت زمان جلسه آنلاین مورد نیاز خود را از طریق فرم زیر مشخص کنید. پس از پرداخت هزینه لینک مربوط به جلسه آنلاین در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید در زمان تعیین شده و از طریق لینکی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، در جلسه آنلاین شرکت کنید.

جلسه شما در زمانی که با شما از طریق ایمیل هماهنگ شده برگزار می‌شود.

در صورتی که هماهنگی انجام نشده لطفا از این صفحه اقدام به پرداخت نفرمایید.


مدت زمان جلسه آنلاین: نیم ساعت

هزینه: 95 هزار تومان